Her er min nyeste tag, kallt Adieu.
Denne er laget i Psp 9,
men andre versjoner kan brukes.
Det er brukt 4 tuber og en brush, som er i denne
zip filen. Lagre brushen i Psp's brush mappe og tubene
i egen mappe.
Ellers er det brukt Filter Unlimited, FM Tile Tools og Penta.com.
Også Animations Shop.

Da er vi klar til å gå i gang.
Åpne en image 550 x 400 transparent.
Sett forgrunn til #c8dae6 og bakgrunn #478ebf.
Lag gradient - Forground/Background angle 0, repeat1.
Fyll.

Åpne tube 42_F553. Copi og paste as new layer på Imagen.
Resize 85%, ikke hakk i Recize all layers.
Flytt den med mover ut i venstre side.

Åpne tuben Cdw-Frozenintime, recize 2 ganger 85%.
Gå til Adjust/Hue og Saturation/Colorize og sett
hue 145 - saturation 92. OK
Copi og past as på imagen. Flytt opp til høyre. Sett
opacity på layer palett til 56.

Åpne tuben Mountain Waterfall. Copi og paste as.
Flytt den ned til høyre

Merge visible.
Plugins FM Tile Tools/Blend Emboss- default.

Høyre klikk merge layer og velg duplicate. Steng dette layer
og stå på merge layer. Åpne Penta.com/dot and Cross,
sett til 72 - 10 - 2.

Stå på duplicate layer. Filter Unlimited. Til venstre velg Edges Squares
og til høyre Squares edges04.   Ta Drop Shadow, v , h  3, opacity 60
blur 5 . Gjenta men sett v. h. -3.   Adjust/Sharpness/Sharpen.

Ta Airbrush og finn bj-adieu1 , color #3e5464


Selection/Select All og Floats. Gå til Cut Out.
v. h. 2, opacity 100, blur 4, color sort. Deretter
Drop Shadow v. h .1, opacity 100, blur 0, color hvit.

Sett evt. på vannmerke.

Nå skal vi sette på tårer.
Åpne tear-bj, copi og paste as på imagen. Flytt den opp
under øyet.Kall den tåre 1.

Duplicer dette layer og kall det tåre 2. Flytt den litt ned med mover.
Duplicer tåre 2 layer og kall det tåre 3. Recize 85% og flytt med
mover nedenfor tåre 2.
Duplicer tåre 3 layer, kall det tåre 4. Recize 85% og flytt med mover
 under tåre 3.
Duplicer tåre 4 layer og flytt med mover under tåre 4.

Nå skal vi animere. Steng alle tåre layer unntatt tåre 1.
Alle de andre layer er åpne. Edit/Copi merged.
Åpne nå Animation Shop og Edit/Paste as a New Animation.
Tilbake til Psp. Steng Tåre 1 og åpne for tåre 2. Pass å stå på
et åpent layer. Edit/Copi merged. Til AS Edit/Paste after current frame.
Sånn gjøres med alle tåre layerne til vi har 5 frames.

I AS Edit/Select All, Vi skal nå sette farten på animationen.
Animation/Frame Properties sett til 60.
Selecter Frame 5 ( trykk på den) og sett Frame Properties til 100.

Nå kan vi lagre den File/Save as.

Håper det har gått greit, men blir det problemer så mail meg
birgit.j@online.no

Denne tutorialen er laget.
15 juni 2007

Tutorialer  ~ ~ ~ ~ Tag tutorialer

Home