Her er en tag med en Animes tube.
Dette er fullt ut min egen ide og må ikke kopieres.
Jeg har brukt Psp 9,
men andre versjoner kan også brukes.
Det er ikke brukt noen plugins, kun Psp's egne funksjoner.
Jeg har brukt 2 tuber, som ligger i denne zip-filen.

Vi begynner med en image 500 x 400 transparent.
Sett forgrunn til # 454271 og bakgrunn # b3b4e9.
Sett forgrunn til Gradient/Foreground-Background med angle 340.
Fyll. Gå deretter til Effects/Art Media Effects/Brush Strokes:

.

Nytt layer, dobbelt klikk på selection tool

deretter åpne Cusom Selection med disse innstillinger


da blir det slik.

Sett forgrunn til #73709e og bakgrunn som før. Forgrunn til
Gradient angle 145. Fyll i selection. Gå til Adjust/Add Noise:

Ikke deselect. Gå til Selection/Modify/Select Selection Borders,
med disse innstillinger.


det blir nå en ramme rundt. Fyll den med #454271.
Deselect.

Nytt layer. Gå  igjen til Custom Selection, men nå med disse innstillinger:


Fyll som ovenfor. Noise men sett til 10.
Selection border det samme.
Deselect.

Åpne opp Anime tuben. Resize 75 % og gå til Image/Mirror.
Ta Edit/copi. Deretter på imagen  Paste as a new layer.
Flytt på plass med mover.  Drop Shadow, vert. og horiz. 1,
opacity 100, blur 3, farge sort.  Adjust/Sharpness/Sharpen.

Stå på layer 1. Åpne opp marif tuben. Copi og paste as new layer.
Flytt på plass.

Vi lager bord rundt. Gå til Image/Add Borders og sett til symmetric 15,
farge # 7d7aa8. Bruk Magic Wand på borden og selecter. Ta Noise 10.
Gå til modify/Select Selection Borders som før og fyll.
Deselect.

Evt. skriv tekst.

Da er vi ferdige. Her har jeg laget en litt "julete"

Håper det har gått bra, men oppstår det problemer så mail meg.
birgit.j@online.no

Denne tutorialen er laget
9. december. 2006

Tutorial index  ~  ~  ~  ~   Tag index

Home