Her har jeg laget en tag med Brush motorsykkel.
Ellers er det brukt en misted tube og en animasjon.
Dette ligger i denne zip-fil.
Brushen lagres i Psp's Brush mappe, tuben og animasjonen
i egen mappe.
På bakgrunnen er brukt Filters unlimeted.
Ideen til denne tag er helt min egen.

Vi setter igang med en Image 600 x 500 transparent.
Sett forgrunn til #595485 og bakgrunn til #abb8d7,
velg gradient, Foreground/background sett angle 45 repeat 1.
Fyll. Gå til Filters Unlimeted, velg Lens Effects til venstre,
og Refractor2 til høyre, sett her refraction til 25. OK.
Gå nå til Effects/Artistic Effects/Ball and Bubbles.
Sett hakk i single ball or bubble. Velg nå maps og her settes
hakk i environment map, finn Hubcap

Nytt layer. Ta Airbrush. Finn Biker brushen , size 472
farge sort. Trykk et par ganger i høyre side.

Åpne rystal tuben recize 35%. Ta copi og deretter
på imagen Paste as a New layer. Flytt den opp i venstre hjørne.
Bruk deformtool og drei den litt nedover. Sett opacity på
layer palett til 60.

Nytt layer, skriv tekst . Jeg har brukt forgrunn #595485
og bakgrunn # abb8d7 og font Dolphin size 48 .
Drop shadow vert. og horiz. 1, opacity 30, blur 5, color svart.
Evt. sett på vannmerke eller navn

Så en liten border rundt. Gå til Image /Add borders sett 5 px
farge #313341.

Nå skal vi animere. Gå til Edit/Copi,
Åpne Animasjons Shop og ta Edit/paste as a new animation.
Vi må ha to rammer til , da animasjonen vi skal bruke har
3 rammer. Så gå til Edit/Paste after current frame. Gjør dette
2 ganger. Deretter Edit/Select All.

Nå skal vi åpne animation4 og her går vi også til Edit/Select All.

Nå skal vi flytte denne animasjon ned på imagen,
men pass på å stå på ramme nr. 1 på begge.
Hold musen på animasjonens første ramme, hold nede venstre
museknapp og flytt ned så teksten står inne i animasjonen.
Prøv og se hvordan det ble på View Animation.
Er det bra så recizer vi litt. Gå til Animation/Recize Animation
og 85%. Nå skal vi Save as.

Da er den ferdig.
Håper det gikk bra, er det problemer så mail meg.
birgit.j@online.no

Denne tutorialen er laget av meg
28 Mai 2007

Tag index  ~  ~   ~  ~ ~ Tutorialer

Home