Her er det litt flere tag tuter.
Some of them are translate to English

Side 1 - 2
 

    Springtime

   Ballettdream

   Fall

     

  Hortensia 

   Lily 

   Brush Tag 

     

Blend 

Svaner 

Glitter Tag 

     

Fisketur

   Vinter

  Topp

     

  Butterfly

Easter 

Havet 

     
 

Her 3 tag - eksamensoppgave fra
PSPgirl: http://www.pspgirl.dk/pspskolengruppen.htm

 
     

Eksamen 1 - Enkel Ramme 

Eksamen 2 - For fulle seil 

Eksamen 3 - Nature 

 

Tag tut 1  ~ ~ ~ Tutorialindex

Home