:

Her har jeg laget en blaaklokke med preset shapes.
Har prøvd å forklare så godt jeg kunne å bruke node edit.
Jeg har laget den i psp 9.

Vi begynner med en image på 250 x 250 sort.
 Dette for å se de hvite streker lettere, vi sletter den etterpå.

Sett forgrunnsfargen til hvit og bakgrunnsfarge til 6292ce.
Ta preset shape med flg. innstillinger:
Ellipse - show Nodes - Create as Wector - Width 1Dra en oval midt på imagen.

høyreklikk en av nodene og velg Convert to path:

Sett musa på nederste node og dra litt nedover:

Høyreklikk layer og velg Convert to Raster Layer:

 

Dra en ny Ellipse:

Velg Object SelectionTool:Da blir det slikDra nå hendlen litt oppover og flytt på plass i toppen.

Trykk på Ellipse Tool:

Høyreklikk node og velg Convert to Path..
Nå kan vi lage fasong på bladet ved å skyve  nederste node
litt opp til høyre.

Convert to Raster Layer.
Flytt dette layer ned under raster 2.

Høyreklikk layer og velg Duplicate.
Image/Mirror. flytt på plass.

Merge down, gjenta en gang til.
Vi har nå et bakgrunns layer og et blomster layer.

Nå skal vi lage små blade på toppen.
 

Sett  Bakgrunnsfarge #075907
Preset shapes. Lag en liten oval over blomsten til blad


Object Selection Tool drei den oppover.
tilbake til Ellipse Tool , Klikk en node, Convert to Path og form den.

Convert to Raster layer.
Layers duplicat og Image/mirror .
Merge down. Flytt layer under blomster layer

Nytt blad. Stå på layer med første blade. Ellipse Tool . Dra ut et nytt blad.
Convert to Path og form det litt.

Convert to Raster Layer.
Layers/Duplicate, Image /Mirror
Merge Down.

Stå på øverste layer. Lag en oval på toppen med Preset Shape, ellipse.

 Vi skal nå ha en hvit strek på det største blomsterbladet.
Bruk Pen Tool/ Draw Lines width 1 forgrunnsfarge hvit og bakgrunnsfarge stengt.
Tegn en strek fra ca. midten og ned.
Ta deretter Paint Brush Size 6 , hardness 90 og lag tre små støvdragere så Pen Tool 1 til streker.

Her har vi så blåklokken. Nå kan dere slette layer 1 ,med sort farge,
og ellers merge visible de andre layer.
Så lager dere blåklokken til tube.
 Da kan dere bruke den som dere vil som i dette eksempel:


Sett hver klokke på sitt layer og ta rotate som det passer.
Stilken er laget med Pen Tool Size 3.

God fornøyelse. Håper tuten var forståelig,
ellers mail meg og jeg skal prøve å forklare.