Her har jeg laget blåveis eller blå anemone.

Det er brukt PSP 9, men kan også lages i nyere.
. Mine selection finnes i denne
zip filen. Disse åpnes og legges i egen mappe for blåveisen.
legg dem da i psp's selections mappen .
Hver blomst er laget for seg og deretter lagret som tuber som vi tilsist samler til bilde,
som jeg har gjort eller på din egen måte.

Så setter vi i gang.

Første blomst.

1.
Vi åpner en image på 150 x 150 transparent.
Nytt layer, kall det bl.1. Sett forgrunnsfarge til #2c6bac.
 Gå til Selection / Load from Disk og fin mappen med sel filene for blaaveis,
åpne bl1. Fyll,
Nytt Layer
deretter Effects / 3D effects / Cut Out med flg. innstillingerDeselect.
Merge Down

2.

Nytt layer , bl.2.
Forgrunnsfarge #3a78b2. Åpne bl.2 filen og fyll.
Nytt Layer
Ta Cut Out som ovenfor.
 Deselect.
Merge down

3.

Nytt layer, bl.3,
 forgrunnsfarge #3d87cb. Åpne bl.3 filen. Fyll,
Nytt Layer
Ta Cut Out som ovenfor.
 Deselect.
Merge Down

4.

Nytt layer, bl.4.
Forgrunnsfarge #5797d3. Åpne bl.4 filen. Fyll,
Nytt Layer - Cut Out som ovenfor.
Deselect.
Merge Down

5.

Nytt layer, midt.
Forgrunnsfarge #f0d761. Åpne midt filen, Fyll.
Deselect.

6.

Nytt layer, midt 2.
 Forgrunnsfarge #cd9419. Ta paintbrush med flg. innstillingerlag en dot i midten

Ta deretter Effects / Blur / Gaussian Blur, sett til 2.
 

Nytt layer, støvdragere.
 Forgrunnsfarge hvit. Paintbrush med size 3. Sett noen prikker i midten,
 

Merge visible alle layer og lagre som tube.
Er du i tvil om hvordan lagre, så har jeg en forklaring
her.

Blomst 2.

1.

Image 150 x 150 transparent

Nytt layer, bl.5.
Forgrunnsfarge #2c6bac,Åpne bl.5 filen.Fyll.
Nytt Layer - Cut Out som blomst 1.
 Deselect.
Merge Down

2.

Nytt layer, bl6.
 Åpne bl.6 filen.color #2c6bac. Fyll
Nytt Layer - Cut Out  med flg. innstillinger:

.
Deselect
Merge Down

3.

Nytt layer, bl.7.
Forgrunnsfarge #3a78b2. Åpne bl.7 filen. Fyll,
Nytt Layer - Cut Out  som ovenfor.
Deselect.
Merge down

4.

Nytt layer, bl.8.
 Forgrunnsfarge #5797d3. Åpne bl.8 filen og fyll.
Nytt Layer - Cut Out som før.
 Deselect.
Merge Down

5.

Nytt layer, midt.
 Forgrunnsfarge #f0d761. Åpne midt filen, fyll.
Deselect.

6.

Nytt layer, midt 2.
 Forgrunnsfarge #cd9419, Ta paintbrush med disse innstillinger :


Lag en runding i midten og ta Gaussian blur 2.

Nytt layer, støvdragere.
 Forgrunnsfarge hvit. paintbrush size 3, lag noen prikker i det gule.

7.

Stå på layer 1.
Nytt layer, blade.
Forgrunnsfarge #008000. Åpne blade filen. Fyll.
Nytt Layer - Cut Out men med blur 8,6 og farge #004000.
 Deselect.
Merge Down

Det var blomst nr. 2


Slik ser den vel ut nå. Merge visible alle layer, og spar som tube.

Blomst 3.

Ny image 150 x 150 transparent

1.

Nytt layer, bl9.
 Forgrunnsfarge #2c6bac. Åpne bl.9 filen og fyll.
Nytt Layer - Cut Out med flg. innstillinger: Deselect.
Merge Down

2.

Nytt layer, bl.10.
Forgrunnsfarge #3a78b2. Åpne bl.10 filen og fyll.
Nytt Layer - Cut Out som ovenfor.
Deselect.
Merge Down

3.

Nytt layer, bl.11.
 Forgrunnsfarge #5797d3. Åpne bl.11 filen og fyll.
 Nytt Layer - Cut Out som ovenfor.
Deselect.
Merge Down

4.

Nytt layer, midt.
 Forgrunnsfarge #f0d761. Åpne midt filen. Fyll.
Deselect.

Nytt layer, midt 2.
 Forgrunnsfarge #cd9419. Ta paintbrush med disse innstillinger:


 Lag en dot i midten. Ta Gaussian blur 2.

Nytt layer støvdragere.
Forgrunnsfarge hvit. paintbrush size 3, lag noen prikker i midten.

5.
 

Stå på layer 1. Nytt layer, blade.
 Forgrunnsfarge #008000. Åpne blade 2 filen. Fyll,
Nytt Layer . Cut Out men sett blur 8,6 og farge #004000.

Merge visible og spar som tube.

Blomst 4.

Ny image 150 x 150 transparent

1.

Nytt layer, bl. 12.
 Forgrunnsfarge #3a78b2. Åpne bl.12 filen. Fyll,
 iNytt Layer - Cut Out med disse innstillinger:


 Deselect.
Merge Down.

2.

Nytt layer, bl.13.
 Forgrunnsfarge #8cb3d8. Åpne bl. 13 filen. Fyll,
Nytt Layer- Cut Out som ovenfor.
 Deselect.
Merge Down

3.

Nytt layer, bl. 14.
Åpne bl. 14 filen. #8c3d8 Fyll
Nytt Layer -  CutOut som ovenfor.
 Deselect.
Merge Down

4.

Nytt layer, bunn.
Forgrunnsfarge #056905. Åpne bunn filen. Fyll.
Nytt Layer - Cut Out som før, men sett blur til 8,6 og farge #044404.
Deselect.
Merge Down


Slik ble dette.
Merge visible alle layer, og spar som tube.

NESTE