K - R

Kamelia /Camelia):
Forsvinn! Jeg elsker deg ikke.

Go away! I dont love you.

Keiserkrone ( Fritilaria imperialis):
Gi din elskede hjerte og hånd.

Give your darling heart and hand

Kløverblad ( 3kløver - Clover leaf):
Tro, håp og kjærlighet.

Faith, hope and charity

Krysantemum ( Chrysantemum):
Min kjærlighet blir sterkere.

My love being stronger.

     Kusymre (Primula vulgaes):
   Gi meg nøkkelen til ditt hjerte.

   Give me you key for your heart.

        Lavendel (Lavendula):
   1. Jeg hater din forelskede flørt.
    2. Jeg forstår deg ikke

     1. I hate your amorous flirt
     2.     I dont understand you

Lilje, hvit (Lilium, white):
Ditt rene hjerte er kosteligste klenodium.

Your pure heart are a precious jewel.

Liljekonvall (Convallaria majalis):
Ser du ikke i mitt bleke ansikt, hvor jeg lider?

Do you dont see in my bleash face, how I'm
suffer

Løvemunn (Antirrhinum majus):
Jeg liker ikke din påtrengenhet.

I dont like your importunity.

 

Løvetann ( Dandelion):
Din forfengelighet er latterlig.

Your vanity are ridiculous.

 

Mimosa :
Rør meg ikke, ellers er jeg uoppnåelig for deg.

Dont touch me, or I will ve unattainable to you.

Myrt ( Myrtus communis):
Vær standhaftig, kjærlighetens lønn er søt.

Be steadfast, pay of love are sweet.

Nellik, rød (Dianthus, red):
Jeg fortæres av lengsel etter deg.

I'm being consumed with longing to you.

Nellik, hvit ( Dianthus, white):
Gi meg din tillit.

Trust me.

Peon ( Paenoia):
Det gjør meg ondt å se deg gråte.

It hurts to see you crying.

Pinselilje ( Narcissus poeticus):
1. Dine kyss er som piler.
2. Du er en dum kokette.

!. Your kiss are like pills.
2. You are a stupid flirt.

Påskelilje ( Narcissus pseudonarcissus):
!. Jeg viser deg all aktelse.
2. Du er meg kjær.

1. I show you all my respect.
2. You are my dear one.

Reseda ( Mignonette):
Jeg takker deg du skjønne kvinne.

I thank you my beauty.

Rose, gul ( Rose, yellow):
Er din kjærlighet oppriktig, bedrar du meg?

Are your love sincere or are you unfaithful to me?

Rose, hvit ( Rose, white):
Din uskyld skal være mitt skjold mot alle fristelser.

Your innocence will be my shield against all temptation.

Rose, rød ( Rose, red):
Jeg elsker deg. Du tilhører meg helt og holdent.

I love you, You are mine entirely.

Next  S - Å