Her har jeg laget en "drømme" tag.
Den er laget i Psp 9,
Jeg har brukt 3 tuber, og to brush, alt  ligger
i zip file.
Tuber      Materialer
Lagre Brush i Psp 's brushmappe og tuberne i egen mappe.
Det er også brukt Filter. FM tile tools/Blend Emboss.

Vi begynner med en image 526 x 400 transparent.
Sett forgrunn til # 6063ce og bakgrunn # 000080. Gå til Foregrunn/
Gradient - Foreground/background og sett angle 45, repeat 0.
Fyll imagen.

Åpne misted tube 2, Copi og past as new layer på imagen.
Bruk mover og flytt helt i bunn. Gå til FM Tile tools/Blend Emboss. OK.

Nytt layer. Ta Airbrush og finn mistel-hus brush. Sett forgrunn til
# a5bad7 og set brushen i høyre side av bildet.

Åpne tubene og ta Copi og past as new layer på alle tre, og sett de på plass.
Ta Drop shadow på hver enkelt tube. vert.og horiz 1 opacity 50, blur 2
Sett ned opacity på layer palett til ca. 72 på alle.

Marker bakgrunnslayer. Gå til Effect/Illumination effect/sunburst
med disse innstillinger:

Nytt layer. Airbrush finn tree brush og sett det i venstre side.

Nytt layer Skriv tekst. Ta drop shadow som til tube.

Lag ramme rundt.
Gå til Image/Add borders. 3 pixel color hvit.
Magic wand på borden. Fyll med et gull pattern.

Add border 10 pixel color # 6063ce. Magic wand.
Gå til Effects/Texture/Blinds.
With 4, opacity 50 horizontal sjekt. color # 3f5271.
Blinds en gang til men horizontal usjeket.

Nå er vi ferdig. Så resize 75%.

Er det problemer så mail meg
birgit.j@online.no


Tutorial index    ~  ~   ~  ~  Tag index

Home