Her ble det til en tag med foss og nøkkel.
Det er helt min egen ide og jeg har brukt Psp 9.
Andre versjoner kan også brukes.
Den er helt uten plugins, men det er brukt
2 tuber, 1 maske og 1 brush, som ligger i denne zip-filen.
Har også lagt i fonten jeg har brukt.
Lagre tubene og masken i egen mappe, brushen i
Psp's brush mappe . Fonten åpnes og minimeres.

Vi begynner med en image 500 x 500 transparent.
Fyll med #cfadad.

Nytt layer, Sett forgrunn #7d4b4b og bakgrunn #cfadad.
Velg Gradient foreground/background med angle 55 og repeat 1.
Fyll.  Åpne masken nik-spiriframe.
Gå til Layers/New mask layer/From Image


Layers/delete svar ja på spørsmål.
Ta Drop Shadow, v. og h. 1, opac. 50, bl. 5, color#7d4b4b.

Stå på øverste layer. Åpne tuben - forever in my dream.
Copi og Paste as new layer på imagen. sett opacity
på layerpaletten til 64:

Merge visibel og recize 75%.  Edit/copi
legg denne til side litt.

Åpne ny Image 500 x 500 transparet, fyll med gradienten.
Paste as new layer, Drop Shadow, v. og h. 10, opac. 50, bl. 10,
color sort. Ta en gang til men sett v og h -10.
Ta nå mover og flytt bildet ned til venstre, se min tag.

Vi går nå tilbake til første bilde og recizer det 35%. Copi og
Paste as new layer, på det store bilde. Bruk mover og flytt det
opp i høyre hjørne, som bilde. Drop Shadow 2 ganger som før,
men sett v og h til  5 og -5.

Stå på layer 1, nytt layer. Sett forgrunn #7c839e. Ta Airbrush
og finn marble2 brushen, sett size til 200.
Trykk noen ganger på bakgrunnen, kanskje et par ganger på hver plass.

Åpne tuben, key, recize 75%. Copi og past as new layer.
Mirror og plaser den oppe til venstre i hjørnet på bildet.
Nå skal vi fjerne litt med eraser. Zoom gjerne litt

Nytt layer, tekst. Forgrunn f7d4b4b, bakgrunn #bd9592.
Jeg har brukt Tiranti fonten som ligger med i zipen,
men du kan bruke hvad du vil. Nøkkel er skrevet med floating,
men til friheten Vector og så dreid rundt. Ta Drop Shadow på begge.
V og h 2, opa 50, bl 5.

Det siste er liten bord rundt.  Add Borders 4 px #503232.

Da er vi ferdig.
Håper det har gått greit ellers mail meg.
birgit.j@online.no.

Denne tutorialen er laget
30 Mai 2007

Tutorialer  ~  ~    ~  ~  Tag index

Home