Hr, kanin ute med blomster. Til hvem ?
Denne tutorialen er min ide sň ikke kopier. Men det du lager selv er ditt.
Jeg har brukt PsP 7,  men senere laget den om til psp 9.
 Det er brukt selection som er i denne zip-filen.
Pattern til dress og pels er i denne zip-filen.
┼pne zip-filene med selection og legg i psp's selection mappe.
Pattern ňpnes i Psp.

1.

Vi begynner med en image 450 x 450 transparent.

Nytt layer, kall det hode.
┼pne kaninpelsm. som lň i pattern zip-filen og sett forgrunn til pattern.og finn kaninpelsm.
Gň til Selection / Load from disk og finn den mappe du ňpnet sel filen i.
┼pne hode filen og fyll med pattern.
Selection / Invert og deretter Effect / 3Deffects / Drop Shadow med disse innstillinger:


Deselect.

2.

Nytt layer, °re 1.
 ┼pne kaninpelsl. pattern og sett bakgrunn til pattern.
┼pne °re1 filen og fyll.
 Invert og shadow som hode men farge #71583d.
Deselect.

3.

Nytt layer, °re 2.
 ┼pne °re2 filen og fyll m. pattern kaninpelsm. som hode.
Invert og shadow som hode, Color #492913
 Deselect.

4.

Nytt layer, kropp.
 ┼pne kaninpattern og sett bakgrunn til pattern med scale 200 og angle 90.


┼pne kropp filen og fyll.
Invert og shadow.


 Ta shadow en gang til men sett v. og h. til -3.
Deselect.

5.

Nytt layer, h.arm .
Pattern som kropp men sett angle til 120.
 ┼pne h.arm filen og fyll.
 Invert og shadow som kropp men sett v. 3 og h. 0,
Deselect.

6.

Nytt layer v.arm .
 Pattern som kropp, men angle 30.
 ┼pne v.arm filen og fyll.
 Invert og shadow som h.arm .
Deselect.

7.

Nytt layer, ben. Flytt layer under kropp.
 Forgrunn pattern-kaninpelsm.  som hode.
┼pne ben filen og fyll. Invert og shadow :


Deselect.

8.

Nytt layer, v. hand. Pattern som ben.
 ┼pne v.hand filen og fyll.
 Deselect.

9.

Nytt layer, h. hand.
┼pne h.hand filen fyll som v. hand.
 Deselect.

10.

Nytt layer, sl°yfe. forgrunn #142dac.
┼pne sl°yfe filen og fyll.
 Invert og shadow 


gjenta shadow en gang til med vert. -3.
 Deselect.

11.

Nytt layer, band. Forgrunn #1835c6.
┼pne band filen og fyll.
Invert og shadow som sl°yfe, men sett v. og h. 3.
 Deselect.

12.

Nytt layer, knute.
┼pne knute filen .
 Farge ,invert og shadow som band.
 Deselect.

13.

Nytt layer, stilk. Flytt dette layer under h.hand.
 Forgrunn #0d5d0d. ┼pne stilk filen og fyll.
Deselect.

14.

Nytt layer, blade. Forgrunn #189018.
┼pne blade filen og fyll.
Invert og shadow .


 Deselect.

15.

Nytt layer, blomst 1. Forgrunn #f1ac3f.
┼pne blomst1 filen og fyll.
 Invert og shadow.


 Deselect.

16.

Nytt layer, blomst 2. Forgrunn #f3b95d
 ┼pne blomst2 filen og fyll.
Invert og shadow. V. 0, h. 4, farge #e99b1f.
 Deselect.

17.

Nytt layer, blomst 3.
┼pne blomst3 filen
 Farge, invert og shadow som blomst2, men sett h. -4.
Deselect.

18.

Stň topp layer. Nytt layer °yne. Forgrunn sort.
Ta Paint Brush, round size 6 Sett to dotter. Ta innerbevel:

19.

Nytt layer nese. Backgrunn sort Forgrunn stengt.Ta PresetShape/triangle
lag en liten trekant
Ta innerbevel round.

Nytt layer, munn. Forgrunn sort.
 Ta Pen Tool, size 1, single line. tegn strek fra nesen og nedover

deretter munn under

og knurrhňr.

Vi er nň ferdige og kaninen skal se ut som dette:

Merge visible alle layer. Resize 60 - 70 %. Spar som tube.

Hňper det gikk greit.