Denne tag er laget med en misted tube, en brush og preset shape.
Tuben , brushen ,en pattern og en texture ligger i denne zip.
Ha tuben i egen mappe. Brush legges i Psp's brushmappe,
pattern i psp's pattern mappe og texturen i psp's texture mappe.
Den er laget i Psp 9  og ikke brukt plugins, kun psp's egne effekter.

 

Vi begynner med en image på 550 x 500 transparent.
Sett forgrunn til #9e9ec4 og fyll.
Gå til Effect/Texture effects/Texture finn plastic texturen og sett
size 25.

Åpne Marif 2006 tuben. Edit/copi og på imagen Paste as a New Layer.
Sett ned opacity på layerpaletten til 30.

Gå til Presets Shapes og finn - Burst 3 -. Sett with til 4, Antilias og
Vector checkt. Forgrunn settes til pattern 100 sfs., bakgr. stengt.
Lag en "stjerne" over klokka.


 

På layerpalett Convert to Raster Layer.
Bruk Magic Wand inn i stjernen og selecter.
Gå Selection/Modify/expand satt til 1. Forbli selectert

Nytt layer, ta igjen copi av tuben og deretter på imagen - Past into Selection-
Layers/Arrange/Move down.
Deselect.

Aktiver stjerne layer, ta innerbevel:

Deretter Drop Shadow. h. og v. 1, opacity 100, blur 1, color svart.
Gjenta med h. og v. -1.

Nytt layer. Ta Airbrush og finn - chat-008 brushen.
Sett size 300 og forgrunn #656695. Sett brush på imagen
oppe til venstre. Flytt layer under stjernen.

Åpne misted tuben. Velg Font og sett til selection.
Farge har ingen betydning. Skriv den tekst du ønsker.
Trykk OK. Kan flyttes med mover
hvis du ikke er tilfreds med stedet den står.
 


Edit Copi og på imagen - Paste as a New layer.
Flytt på plass med mover. Ta drop shadow som tidligere.

Sett evt. på navn el vannmerke.

Ramme rundt. Image/Add Borders. Color #656695 og 5 pixel.

Resize 85% og vi er ferdige.

Håper det har gått greit, men blir det problemer så mail meg.
birgit.j@online.no

Denne tutorialen er laget av meg
3. april 2007

Tagtutorialer  ~ ~   ~  ~  Tutorialer

Home