Her har jeg lekt meg med margeritt og satt inn et ansikt. Hvorfor ikke ?
Den er laget med selection som du finner her.
 Denne zip'n åpner du i en egen mappe under din Psp mappe.
Deretter kopierer du dem til Psp's egen Selection mappe.
Jeg har brukt PSP 9 .
Men det går fint å bruke andre versjoner.

Filtre : Mura's Meister/Copies og Eye Candy 4000.

Vi begynner med en image på 285 x 310 transparent.

1.

Nytt layer, kall det blomst1.
 Sett forgrunnsfarge til hvit.
Gå til Selection / Load from disk og finn din mappe hvor du lagret selfilene.
Åpne margeritt1. filen. Fyll,
New Layer.
 Effects / 3D effects / Cut Out med flg. innstillinger:


Deselect.
merge Down

 

Dette var første blad på blomsten.
Gå til Filter Mura's Meister/Copies med disse innstillinger:

2.

Nytt layer,Midt.
 Forgrunnsfarge #edde58, Åpne midt filen og fyll.
 Nytt layer - Cut Out som før men sett blur til 38,0
og color #d9af1d:
Deselect.
merge Down.

3.

 Nytt layer, Skygge.
 Forgrunnsfarge #C0C0C0. Ta Pen Tool, freehand , med flg. innstillinger:


lag noen streker fra midten og utover


Ta deretter Effect / Blur /Gaussian Blur og sett til 1, OK.

4.
 

Stå på Midt layer. Nytt layer, øye 1.
 Forgrunnsfarge hvit. Åpne øye1 filen og fyll.
 Gå til Effect / 3D effects / Innerbevel med flg. innstillinger:


Deselect.

 Høyre klikk layer og ta duplicat og image / mirror .
 Bruk mover   hvis ikke den er ordentlig på plass.

Nytt layer, øye 2.
Forgrunnsfarge sort. Åpne øye 2 filen og fyll.
 Ta innerbevel :

. Ta duplicat og mirror.

5.

Nytt layer, nese.
Forgrunnsfarge sort. Pain brush 3 lag to nesebor.
På samme layer lager vi vipper og bryn med draw 1. og sort.

Nytt layer, munn. Forgrunnsfarge rød. Pen Tool 1 tegn munn.

Nytt layer, kinn.
forgrunnsfarge hvit. Paint brush 15 Density 80. Legg på kinner.
 På samme layer legger vi litt over øynene, men sett airbrush til 8.
Ta deretter Gaussian Blur 3.

6.

Nytt layer, hår.
Forgrunnsfarge #000000. Åpne hår filen og fyll.
 Ta Eye Candy / Fur med flg. innstillinger:Deselect.

Nå er vi ferdig og det ser vel ut som dette

Håper det gikk greit. Så nå kan du tube den. Her har jeg en tut på hvordan lagre til tuber.

Skulle det oppstå problemer er det bare å maile meg . jeg hører også gjerne om det er noen feil ved tuten.

Denne ble laget 25/2-2003