Ny tag for New Year.
Det er min egen ide, men tuberne er fra nettet.
Det er ikke brukt plugins, kun Psp's egne effecter.

Denne er laget i Psp 9, men det kan også brukes andre versjoner.
Av materialer i denne zip, er det 3 tuber og fonten..

Vi begynner med en Image 600 x 450 transparent.
Sett forgrunn til sort og fyll.

Åpne tubene. Først ta copi på CL pressler tuben
Deretter, Paste as a new layer på Imagen.
Bruk mover til å flytte tuben ned i høyre hjørne.
Sett opacity på layerpaletten til 66.

Åpne KaraT 1162, resize 75%. Ta copi og paste as new layer.
Sett ned i venstre hjørne og opacity 46.
Nå Siste tube . Resize denne 50%. Copi og Paste as, og flytt litt opp
ved flaskehalsen. Opacity 62
Gå til Window/Duplicate
Minimer original imagen og jobb videre med copien.

Merge all.
Gå til Effects/Reflection effect/kaleidoskop med disse innstillinger:


Da blir resultatet slik:

Adjust/Blur/Gaussian Blur sett til 12.

Nå Edit/copi stå på bakgrunnslayer på imagen og Paste as . .
Nå er det ny bakgrunn. Slett den sorte bakgrunn.

Øverst nytt layer for tekst. Skriv det du vil og bruk
enten den font som ligger i zippen, eller din egen.
Ta Drop Shadow på teksten v., h. 1, op 50, blur3.

Merge All.

Add Borders, symetric 8 px. farge #91868e.
Magic Wand på borden. Gå til Effect/Texture/Blinds:


Deselect.

Add borders nå px 3 og farge sort.

Add borders sett 15 px farge #91868e.
Magic wand og Blinds men fjern hak i horizontal.
Effects/Cut Out v.h.3, opacity 60, blur 6,30, farge sort.
Deselect.

Vi er ferdig. Merge visible og resize 85 %. Adjust /Sharpen .

Håper det gikk bra, ellers mail meg.
birgit.j@online.no

Denne tutorialen er laget
  26 .desember 2006

Tutorialer  ~ ~ ~  Tag tutorialer

Home