Denne tagen er laget i Psp 9, med 4 brushes og av plugins
er brukt FM Tile Tools.
Brushene ligger i denne zip-filen. Legg dem i Psp 's brush mappe.
FM Tile Tools finnes her.

Vi begynner med en image p 450 x 500 transparent.
Sett Foregrunn til #6b95a1 og bakgrunn til #9ab4bc.
Sett til Gradient:

Fyll, G til Effects/Texture/Blinds,
sett with 4 og opacity 9 ikke sjekk horizontal
og Light from left.  Color sort.
G deretter til FM Tile Tools/Collage sircular
med disse innstillinger, -0.477 , -0.500, 5:


slik blir det da.

Nytt layer. G til Airbrush.

Finn Punkgirl brushen

Sett forgrunn #485e64. Sett punkgirl p imagen, trykk 2 - 3 ganger.

Nytt layer. Finn n cloud9_roses brushen sett size 400.
Sett brushen opp til hyre, trykk kun 1 gang.

Nytt layer, Finn n- noter brushen, sett size 316.
Sett brushen opp til venstre.

Nytt layer. Finn n lilbronangel_02, sett size 180 og forgrunn
#9ab4bc. Effects/#D  effects/Drop Shadow.
Vert og horiz 1, opacity 30, blur 3, color sort.

Merge visible
Image / Add Borders, symmetric 5 px. farge #485e64.

Resize 85%  Adjust/Sharpness/Sharpen.

S er vi ferdige.
Hper det gikk bra, ellers mail meg
birgit.j@online.no

Denne tutorialen er laget av meg
21 februar 2007

Tutorialer  ~  ~  ~  Tag tutorialer

Home