Her ble jeg inspirert av blomsterne i min hage.
Denne er min egen ide og jeg har brukt Psp 9,
men andre versjoner går også fint.
Det er brukt 3 tuber og 2 brush. Alt ligger
i denne zip-filen.
Lagre brushene i Psp's brushmappe og tubene i egen mappe.

Vi begynner med en Image 500 x 400 transparent.
Sett forgrunn til #426e42 og bakgrunn #6aba6a
Gradient, forground/background angle 288 repeat2.
Fyll. Gå til Texture/mosaic antique - Preset Grid small. OK.

Åpne bj-misted rose tuben. Ta Copi og deretter Paste
as a new Layer på Imagen. Recize 85% , ikke hukk av i
Recize all Layer. Flytt den med mover ned til høyre.
Drop Shadow v. og  h. 2, opacity 30, blur 2.

Åpne tuben m.c. plum cherry blossom. Copi og paste as.
Recize 85% Flytt opp til venstre. Senk opacity på
 layerpalett til 60.

Nytt layer. Brukk Airbrush og finn nonny-garden 02

Sett size til 200 og forgrunn sort. Trykk et par ganger
litt nede til høyre, se bilde. Drop Shadow.

Nytt Layer. Air brush finn nonny-fruit-cherries, sett size 100.
Trykk et par ganger oppe til venstre. Drop Shadow.

Stå på bakgrunnslayer, Nytt layer. Ta Preset shapen Tool/
rounded rectangle. Sett width 2 . kun hakk i Anti-alias.
 Forgrunn sort, bakgrunn stengt.
Lag en rectangel rundt nonny-garden brushen.
Ta Magic Wand og trykk inni rectangelet og selecter.
Selections/Modify/Expant, sett til 1.
Fyll med samme gradient som bakgrunnen.
Selections/float. Cut Out v. og h. 0, opacity 100, blur 10, color sort.
Deselect.

Nytt layer Vi skal nå gjøre det samme med Preset shape
rundt cherrie-brushen i venstre hjørne.

Åpne scroll tuben. Copi og paste as. Recize 85%, Sett Blend Mode
på layerpalett til - luminance og opacity til 80


Flytt den som på bildet. Drop Shadow som før, og en gang til med v. og  h. -2.

Nytt layer. Vi skal nå skrive tekst på scrollen.
Jeg har brukt fonten Duchess, satt til 20 på Rose
og 18 på Garden.  Forgrunn 3bf5549 og bakgrunn #e5afa9.
Drop shadow som tubene.

Da er det border rundt. Add Border 2 px #b64342.
Add Border 1 px sort.
Add Border 3 px #b64342.
Add border 10 px. hvit. Brukk magic wand på borden
og selecter. Lag gradient, forgrunn 6aba6a , bakgrunn 426e42
angle 121 repeat 4. Fyll. Innerbevel:


Deselect.
Add Border 2 px #b64342.

Sett evt. på vannmerke eller navn.

Da er vi ferdige, men hvis du vil kan du gå til
Plugins /FM Tile Tools/Blend Emboss, gir en
fin effekt på hele tagen.

Håper det har gått greit, ellers mail meg.
birgit.j@online.no

Denne tutorialen er laget av meg
6. Juni 2007

Tutorialer   ~  ~ ~ ~ ~ Scrap tutorialer

Home