Her har jeg laget en tag med en litt drømmende jente.
Tuben jeg har brukt er ukjent.
Tagen er laget med Psp 9 men andre versjoner kan brukes.
Ideen her er min egen og må ikke kopieres.
Tube, selection og pattern ligger i denne zip
Lagre selection i Psp's selectionsmappe, eller som jeg bruker,
 Lagre i egen mappe hvor du har alt til denne tag. Så når du skal bruke selection,
 gå til File/Preferences/Files Locations. Under filtype marker selection.
Under folder Add og finn mappen du lagre i.OK. Nå er det lett å slette igjen,
så ikke selection blir overfylt.
Ingen plugins.

Vi begynner med en image 500 x 500 transparent.
Sett forgrunn til # 6f6186 og bakgrunn # d8d2e4,
Palett til Gradient - velg Foreground/background Angle 233,
repeat 0. Fyll imagen.  Image /Seamless tiling , default setting.
Effects/Texture/mosaic-glass med disse innstillinger:


deretter Effects/Reflextion/Feedback:


Ta Adjust/Blur/Gaussian Blur , radius 2.

Åpne tuben, Edit/Copi, deretter Paste as a New layer på imagen.
Bruk mover og flytt ned i høyre hjørne. Drop Shadow.
Høyre klikk på tubelayer, velg Duplicate, deretter Image/mirror.
Flytt på plass med mover. Sett opacity på layerpalett til 46, eller
hva som passer best.

Nytt layer.  Gå til Selection/Load-save selection/Load selction from Disk
Her finner du bj-sel, OK. Åpne silverpattern fra zip filen. Sett bakgrunn til
Pattern / silverdust. Fyll selection med pattern. Ta Drop Shadow.
vert. og horiz 1, opacity 50, blur3.
Deselect.

 

Stå på selection layer. Bruk magic Wand inne i sirkelen til høyre,
så den blir selectert. Gå til Selection/Modify/expant sett til 1
Nytt layer, Fyll med gradienten. Gå til Effects/Texture/Blind.

Ta blind en gang mere, men uten hakk i horizontal.
Deselect.

Nytt layer. Tekst. Skriv den tekst du vil ha.
Jeg brukte silverpattern og tok Drop Shadow etterpå.

Merge visible all layer. Resize 85%
Adjust/Sharpeness/Sharpen.

Da er vi ferdig Håper det har gått bra.
Er det problemer så mail meg.
birgit.j@online.no

Denne tutorial er laget 27.november 2006

Tag index ~ ~ ~ Tutorial index

Home