Hvem lengter ikke etter våren ?
Her har jeg gjort et forsøk på å frembringe våren.
Jeg har brukt Psp 9, men andre versjoner kan også brukes.
Det er brukt en tube og en mask. Begge ligger i denne zip-file.
Ellers er det brukt Plugins, MuRaMeister/Cloud og
Gregs Factory Output II /Pool Shadow. Her
Lagre  nemstutladymask i Psp's maskmappe.
Tuben legges i din egen mappe .

Vi begynner med en Image 600 x 450 transparent.
Forgrunn # 8b6c96. Fyll. Gå til Mura Meister/cloud:

Nytt layer. Forgrunn #d4c2da Gå til Layers/Load,save mask og finn
nemstutladymask. Sett den midt i Imagen. Layers/Delete.

Nytt layer. Selection Tool - Elipse. Hold skift nede og begynn i midten
på maskens runding. Gjør en elipse, så tett opp til rundingen.
Blir den ikke helt rett ordner vi det etterpå.


Åpne tuben og Edit/Copi, så på Imagen - Past into selection
Sett opacity på layerpaletten til 72.
Er bildet ikke helt i kanten, bruker vi Deform tool:


Sett musa på merkerne og dra ut til ingenting av kanten synes.
Selection/All - Selection/Float- Selection/modify/Contract
sett til 4. Deretter Selection/Select Selection Borders:


Fyll borderen med # 6c5a7b.
Effects/Innerbewel - Psp'sRound.
Deselect.

Nytt layer. Selection Tool - Rectangel. Lag en smal rectangel
over masken, ikke helt ut til kanten:


Fyll med #d4c2da.
Deselect.
Effects/Texture/Mosaic-glass:


Deretter til Gregs Factory OutputII/Pool Shadow,
default setning.
Drop Shadow vert. og horiz. 1, opacity 30, blur 0.50.
Gå til Layerpalett og høyreklikk på layer. Velg Duplicate,
Deretter Image/Flip. Nå har vi en både oppe og nede.

Nytt layer. Selection Tool - rectangel. Lag en selection på høyre side av masken:

Fyll med #d4c2da. Selection/modify/contract 2.
Fyll denne selection med # 6c5a7b.
Deselect.
Effect/Texture/Blinds:


Deretter Gregs Factory/Pool Shadow som sist.
Flytt Layer ned rett over bildet.
Image/Rotate/Free Rotate, venstre 45 gr.
Flytt opp i hjørnet med mover. Duplicate layer /mirror.
Lukk alle layer unntatt de to siste. Merge disse.
Duplicate layer og flip. Åpne alle layer.

Nytt layer, Skriv evt. tekst og ta drop shadow.

Merge All. 
  Image/Add Borders 3 px og farge #d4c2da.
Resize 85 %  - Adjust /Sharpen.

Vi er nå ferdige og jeg håper det gikk bra.
Blir det problemer så mail meg:
birgit.j@online.no

Tag tutorialer   ~  ~  ~ Tutorialer

Home