Lanquage of flowers

Blomsterspråket kom i sin tid fra Det gamle Østen.Korsfarerne
tok med hjem når de var på tokt.Her ble det tilpasset de hjemlige forhold.
I Europa har det vært siden 1700- tallet. Det er nok flere formuleringer for hver sort.
 Men her har jeg samlet noen forskjellige:

Once a go the lanquage of flowers com from the old east.
The crusader brought it home.
In europa it's been sice 1700. You can find various formulations.
But here are mine. I try to translate but may be it's not all correct :

A - J K - R S - Å

Agave:
Jeg vil tjene deg som en slave.

I want to serve you as a slave.

Amaryllus ( Hippeastrum):
Du er vakker men mitt hjerte forblir kald.

You are beautiful, but my heart are still cold.

Anemone:
Tilgi, jeg angrer og lider.

Forgiv me, I feel sorry and suffer.

Ballblom ( Trollus):
Hvor du er vakker.

You are beautiful.

Begonia:
Møt meg i kveld, ikke for sent.

Meet me this evening, but not too late.

 

Bjørkeløv ( leaves of Betula):
Kom og hvil deg ved min side.

Come take a rest beside me.

Blåklokke ( Bellflower):
Din tale er vakker, men du er vist ikke særlig ærlig.

Your speek are beautiful, but you are not honist.

Brennesle ( Stinging nettle):
Vokt deg for onde tunger.

Watch you for wicked tonques.

Campanula:
Jeg lar meg ikke fange av amors piler.

I would not let me catch of Cupids arrow.

Clematis:
Frekt bærer du ditt hode for høyt.

Rudely you carry head too highly.

Daglilje ( Hemerocallis):
Elsker du meg kun når lykken smiler ?

Do you only love me when luck is smiling ?

Duftpelargonium:
I ditt selskap puster jeg bare kjærlighet.
Og jo hardere blir det å skilles.

In your society I just breating love.
And it's being hard to separating.

Eføy ( Hedera):
Kjærlighet og troskap. Hvor du enn reiser
følger mitt hjertes troskap deg.

Love and loyalty. Where you are going,
my hearts loyalty follow you.

Fiol, blå ( Lady's delight, blue):
Vår kjærlighet er som vårsolen -
den blir varmere dag for dag.

Our love are like springsun -
It's going to be hotter day for day.

Fiol, hvit:
La meg følge deg.

Let me follow you.

Flittiglise ( Impatiens):
Du overstråler alle andre.

You outshine other people.

Floks ( Phlox):
Elskov trosser alle farer.

Love defy all dangers.

Fløyelsblomst ( Tagetes):
La meg få betenkningstid.

Give me time to think it over.

Forglemmegei ( Brunnera machrophylla):
Glem meg ikke.

Dont forget me.

Fuchsia:
Du lærte meg kjærlighetens lykke.

You learn me success with love.

Gresstrå ( Grass):
Taushet er gull.

Silence are gold.

Gyldenlakk ( Cheiranthus cheiri ):
1. Kjedsomheten fortærer meg
2. Kjærligheten har spilt meg mange puss.

1. Tedious consumed me.
2. Love have play a trick on me many time.

Hjertensfryd, sitronmelisse ( Melissa):
Om dagen min tanke, om natten min drøm.

In the day my thought, by night my dream.

Hortensia ( Hydrangea):
Tenk ofte på meg, så tenker jeg på deg.

Think often of me and I will think of you.

Hyasint ( Hyasinthus):
Jeg kan bare tilby deg venskap.

I can only offer you friendship.

Julerose ( Helleborus niger):
Ditt hjert er kaldt, du kan ikke elske.

Your heart is cold, you cant make love.

Next K -R