Hva driver vi med.

Dette er en broshure , som forteller om arbeidet Valle Sanitetsforening drev med i starten.

Denne ble bl.a. delt ut til befolkningen på Valle da foreningen var 50 år.

 

Valle Sanitetsforening ble stiftet 15.jan. 1945

Første oppgave var utdeling av suppe og tran til skolebarna etter krigen.
 Senere ble det barnekontroll, husmorkontroll m.m

Eldre-fester har også alltid vært en tradisjon.

Etterhvert som det offentlige har overtatt de fleste av våre gamle saker, måtte vi finne på noe nytt.

 

Frivillig arbeide er trivelig

Norske Kvinners Sanitetsforening

  • er Norges største Kvinneorganisasjon med humanitært formål.

  • er en sammensluttning av 1096 foreninger med 160.000 medl., som arbeider på frivillig grunnlag.

  • N.K.S. støtter forskning i Norge:

Kreftsykdommer,revmatisme, ostoporose, psykiske lidelser. fordøyelsessykdommer, krybbedød m.m.

Dette er noe av det som opptar oss, men vi trenger alltid nye impulser.
Vi ønsker kontakt med så mange som mulig, og ønsker særlig en dialog med unge
.

Ta uforpliktet kontakt med oss.

 

Skulle noen ha lyst å bli medlem, er det bare å ta kontakt med formann ( se under Valle sanitetsforening)

Valle Sanitetsforening