Her holder jeg på
med pussing
Kommet fra lakkering

Fint i motorrommet

Nytt innertak

Dashbord
 

Her er skiltet på plass endelig, juli 2002

 

 

oppdatert