Fastelavnsris 2008

Styret:

Formann : Else Mary Waag
Nestformann: Elsa Bredsand
Sekretær: Gerd Lauritsen

Styremedlemmer:
Gjertrud Lauritsen
Anita Aslaksen
Karin Kåsa

Kasserer: Tove Skaugård

Varamedlemmer:
Gerd Rogn
Tone Waag

Mail adr:
Formann: Else Mary Vaag
emvaag@frisurf.no

Links:
Norske Kvinners Sanitetsforening,
Telemark

Bilder:
Velferden 1 & 2
*Fra julebasaren 2007
*  Bilder Fastelavn 2008

Vervebroshure:
Hva driver vi med ?

Ansvarlig for siden:
Birgit Jacobsen
birgit.j@online.no

Besøk også min side:
www.birgitja.net

 

 

Vi er en liten forening i Bamble , Telemark med ca. 55 medlemmer.
 Vi ble stiftet 15 januar 1945
Da foreningen ble startet var det for å hjelpe med utdeling av suppe
og tran til skolebarna etter krigen. Etterhvert var det barnekontroller og husmorkontroller, inntil det komunale tok over her.

Vi startet opp med Velferdssentral i 1979 på Valle Bedehus.
Her var det  30 - 35 eldre,  1. gang hver 14. dag. Det er eldre fra Valle og omegn.
Vi hygget oss  med en kaffetår og en god prat, kanskje lit
 hjernetrim og sang. Ca. hver 5 gang var det  middag.

Fra 1. April  2008 flyttet velferden  opp til Vest Bamble Aldershjem og ble til en  - Nærmiljøsentral - Går under navnet  -Vallegjengen.
Her er det beboerne på hjemmet pluss eldre rundt Valle og omegn som kommer.

Fotpleie , er også på VBA og ca. hver 6 uke.


Her er det kos ved kaffebordet.

Vi har et par dagsture i året til forskjellige steder.  .
På høsten blir det gjerne en tur til Strømstad.

Så har vi jo fastelavnsris på våren. Da bunter vi fjær og
 er ute i skogen å lager ris. Tidligere kjørte  vi rundt i husene og solgte,
men nå blir det hellere til at vi setter dem i nærbutikkene til salgs.

Til jul har vi stor kransekakeutlodning. det er formannen
som baker 15 kransekaker.

+  at det er  litt andre ting .Se link til bilder til venstre.

Da vi var 50 år, laget vi en broshure, som vi delte
 ut til stedets befolkning. Denne kan ses
her.