Åpne Front Page og lagre siden.
Kopier flg. html i notepad :

<body background="primulabakgr2.jpg" vlink="#000080" center">

<p align="center">&nbsp;</p>
<div align="center"><center>

<table border="1" cellpadding="50" cellspacing="0" width="90%"
background="
rosabakgr.jpg">
<tr>
<td align="center" width="100%"><div align="center"><center><table
border="0" cellpadding="50" cellspacing="0" width="100%"
background="
groenbakgr.jpg">
<tr>
<td align="center" width="100%"><font color="#000000" size="3"face="Comic Sans MS"></font></td>

Sett inn dine egne bakgrunner, der hvor jeg har skrevet med forskjellig farge, hvis ikke du vil bruke de jeg har her. De finnes på bakgrunnsiden. som de 3 øverste.
Husk å ha bakgrunnene i samme mappe som du har lagret siden i.

Gå nå til Vis / HTML og sett inn html-koden mellem
< html > og < head >
da skulle du ha siden som denne.

Håper det ble forståelig ellers mail meg

Tutorialer