Denne ble registrert Nov. 2008

 

 

 

 

 
Pers side Opel Rekord Ford Anglia Tempo Corvette Tempo Standard Mini 1000 Morris Minor Folkevogn 2 CV Commer Cob Verkstedet