Det nærmer seg påske, så her er det noen kyllinger rundt redet sitt.
Reden er laget av strimler (tube) og farget med colors / colorize. Hvis ikke du vil lage reden selv, har jeg lagt i en image i denne
zip-filen, her er også tuben strimler, hvis ikke du har den i Psp. Kyllingen og bladet er laget med selections som er i denne zip-filen . Eggene er laget med Preset shape.
Imagen og selection-filene åpnes i egen mappe i din psp-mappe. Tuben åpnes i Psp's tube mappe.
Blomsterne jeg har brukt er fra en tutorial jeg har laget med blåveis, den finnes
her.

Alt du lager kan du bruke så mye du vil, men ikke ta noe av mitt.

Vi begynner med redet og en image 250 x 250 transparent.

Åpne tuben, strimler og lag et lag med strimler på den ene side.
.
Gå til Image / Rotate og sett på 90. og flytt ned:

Nytt layer, Et lag til, rotate 45 og flytt det ut på siden.
Layers / Duplicate og flytt det med mover over på motsatte side.

Nytt layer, et nytt lag, rotate 90 og flytt opp.

Nytt layer, et mindre lag, rotate ca 105 og flytt opp i ene hjørne:

LAGRE som psp

Vi skal nå forandre fargen.
Stå på layer1. Gå til Colors / Colorize. Sett hue til 25 og saturation 30. OK. Gå da til Colors / Adjust / Brigtness / Contrast. sett brigtness til -20
og contrast 0. OK
Gjør det samme på de andre layer, til alt er likt.

Ta Selection, rectangle fra midten og oppover:

Ctrl C. og ctrl. V.
Det samme fra midten og ned.

Vi har nå to deler og skal sette dem sammen igjen. Åpne ny image 250 x 250. Marker øverste del av redet. Gå til Edit / Copi, gå deretter til ny image Paste as a new layer, kall dette layer øverste. Gjør det samme med nederste del, kall dette layer nederste. Bruk mover til å samle dem.
Noen av strimlene setter skygge. Den kan vi fjerne med eraser . Men vær forsiktig , ikke ta for mye. Husk å stå de respektive layer.

Nytt layer, bunn. Flytt layer i bunn. forgrunn 65494F. Ta selection rectangle og marker midten av redet.

Fyll. Deselect.

Resize hvert layer 70 %. NB. Ikke merk av i : resize all layers.

Nå ser redet ut som dette.

LAGRE som psp og minimer

Så er det kyllingernes tur.

NESTE SIDE

Tutorial